Tiếng Việt | English

Vết nhơ quá khứ của tôi, không muốn em gái mình hứng chịu

Tôi không tin rằng cuộc đời này còn gặp lại con người kinh khủng nữa cho đến ngày họp mặt gia đình.