Tiếng Việt | English

Trưởng công an xã liêm khiết

Đại úy Cao Duy Khánh - Trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An không chỉ có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ cướp tài sản.