Tiếng Việt | English

25/01/2016 - 16:22

Đổi thay ở xã biên giới

Bình Hiệp là xã biên giới đầu tiên của thị xã Kiến Tường được công nhận đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới (NTM). Về Bình Hiệp vào những ngày giáp tết, người dân ở đây ai nấy đều phấn khởi bởi đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Không chỉ trường học, trung tâm văn hóa, trạm y tế,... được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn mà hệ thống giao thông nông thôn cũng được nâng cấp mở rộng.

Bình Hiệp quyết tâm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9,5% vào năm 2016

Xây dựng NTM, Bình Hiệp gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sớm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về xây dựng NTM nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy xã - Lâm Hòa Đông cho biết, xây dựng NTM, chúng tôi xác định phải phát huy dân chủ cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Triển khai cho dân biết chủ trương xây dựng NTM nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Nhờ vậy, nhân dân tích cực cùng chính quyền thực hiện.

Đến nay, Trung tâm Văn hóa xã và nhà văn hóa các ấp được đầu tư đạt chuẩn, phục vụ khá tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân. 100% đường trục xã, 100% đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn.

Lưu thông trên tuyến đường giao thông nông thôn kênh Gò Bảy Sung được đầu tư 738 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Ánh phấn khởi: “Trước đây, đường sá trong ấp đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy. Nhờ chương trình xây dựng NTM, đường giao thông nông thôn thông thoáng, xe có thể vào tận ruộng thu mua nông sản”.

Cuộc sống của người dân biên giới từng bước được cải thiện

Duy trì và nâng chất các tiêu chí văn hóa, NTM là một trong các chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hiệp. Bình Hiệp sẽ tiếp tục huy động và thu hút nguồn lực, nhất là huy động nguồn lực từ nhân dân, cộng đồng và doanh nghiệp để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã sẽ tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp; khơi dậy các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm làm phong phú các hoạt động văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết