Tiếng Việt | English

21/01/2020 - 09:04

Đối thoại để hiểu dân, gần dân

Với mục tiêu gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân để cùng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực để người dân cùng tham gia xây dựng chính quyền. Qua các buổi đối thoại, còn góp phần lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và tạo được mối liên hệ thân thiện, gần dân.

Sau khi đối thoại với nhân dân, người đứng đầu phải tổ chức rút kinh nghiệm và giải quyết những bức xúc của dân một cách “thấu tình, đạt lý”. Mọi thắc mắc, phản ánh của người dân phải được giải quyết công khai, minh bạch, thỏa đáng, theo đúng quy định của pháp luật, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Đối thoại để giải quyết những vướng mắc từ cơ sở còn góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Qua đó, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của mỗi địa phương./.

Chí Kiên

Chia sẻ bài viết