Tiếng Việt | English

02/07/2018 - 15:04

Đối tượng chính sách được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như thế nào?

Câu hỏi: Người dân mua bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ được khám, chữa bệnh (KCB) ở bệnh viện (BV) tuyến huyện nhưng tuyến này thường quá tải, vì vậy, kiến nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho người dân khi mua BHYT được khám bệnh ở nhiều nơi trong cùng địa phương.

(anbui80@gmail.com)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 22, Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, từ ngày 01/01/2016 mở thông tuyến KCB BHYT trong cùng địa bàn tỉnh, theo đó, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo đúng quy định của luật mà không bị coi là trái tuyến.

Như vậy, việc thông tuyến huyện được hiểu là người có thẻ BHYT được KCB tại bất kỳ BV tuyến huyện nào trong toàn quốc nếu đăng ký KCB ban đầu tại bất kỳ BV nào.

Theo đó, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại BV tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và ngược lại; nếu đăng ký KCB ban đầu tại BV tuyến tỉnh thì chỉ được KCB BHYT tại BV tuyến huyện trong tỉnh đó.

Đối với các BV tuyến tỉnh, theo quy định của Luật BHYT thì thực hiện thông tuyến từ ngày 01/01/2021.

Câu hỏi: Tôi là vợ liệt sĩ. Tháng 10/2017, tôi nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT ký hiệu HT3. Vậy tôi có thể đổi thẻ BHYT hưởng theo quyền lợi của đối tượng thân nhân liệt sĩ không, nếu được thì cần những thủ tục gì?

Lê Thị Thu (Đức Hòa)

Trả lời:

Điểm 2, khoản 15, Điều 1, Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của bà thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu hàng tháng, đồng thời, thuộc đối tượng thân nhân liệt sĩ nên được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng thân nhân liệt sĩ, có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT2, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Đề nghị bà liên hệ với Bảo hiểm Xã hội địa phương nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ BHYT theo quy định./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết