Tiếng Việt | English

13/11/2019 - 18:40

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Chi bộ 2 Đại hội điểm

Ngày 13/11, Đảng ủy Đồn Biên phòng Sông Trăng chọn Chi bộ 2 (Đội Trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Đội Vận động quần chúng) tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2023 để rút kinh nghiệm chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc còn lại tổ chức Đại hội.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 ra mắt hứa hẹn

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ quán triệt, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết  sát đúng với tình hình thực tế, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng.

Làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, các loại tội phạm trên địa bàn, tiếp nhận 235 nguồn tin có giá trị phục vụ tốt cho công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tích cực tham mưu cho Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn và địa phương tổ chức tốt hoạt động đối ngoại, tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Qua đó, duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước.

Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Quy chế biên giới. Trong nhiệm kỳ, tổ chức được 234 cuộc với gần 3.300 lượt người tham gia; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân làm nhà, đường, sửa chữa cầu giao thông nông thôn,...

Đảng viên Chi bộ 2 bầu Cấp ủy khóa mới

Đại hội bầu Cấp ủy gồm 3 đồng chí,  bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng thời, Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, các đảng viên trong Chi bộ thống nhất thực hiện.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2023

Một số chỉ tiêu cụ thể, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; Nắm chắc, toàn diện, có chiều sâu và xử lý tốt mọi tình hình liên quan trong phạm vi, quyền hạn; Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại đối tượng trên địa bàn phụ trách; Tham gia huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tuyền truyền phổ biến pháp luật bảo đảm 100% nội dung, trên 95% quân số tham gia; Duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Văn Đát

Chia sẻ bài viết