Tiếng Việt | English

28/07/2020 - 08:09

Đóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiện

Hiện nay, các địa phương đang tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Dự ĐH, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong đóng góp hoàn chỉnh dự thảo văn kiện. Xác định báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo, tầm nhìn của Đảng bộ; định hướng sự phát triển của tỉnh nên công tác chuẩn bị văn kiện có ý nghĩa quan trọng.

Để văn kiện bao quát và bám sát thực tế, đề ra được những mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, định hướng phát triển trong 5 năm tới, các đại biểu dự ĐH cần tích cực đóng góp xây dựng văn kiện, nghị quyết. Việc thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo được thực hiện nghiêm túc, bám sát vào các gợi ý của từng địa phương, tỉnh, Trung ương; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, mang tính xây dựng. Nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, tâm huyết, trách nhiệm của từng đảng viên đối với sự phát triển của huyện, tỉnh và cả nước.

Các ý kiến đều được thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn xây dựng, phản ánh được khát vọng, sự đổi mới, sáng tạo, đột phá trong nhiệm kỳ mới; khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh,…

Việc đóng góp vào dự thảo văn kiện nhằm phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của huyện, tỉnh và của cả nước. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghị quyết của Đảng./.

Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết