Tiếng Việt | English

19/03/2020 - 19:08

Đóng góp ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Chiều 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Trương Văn Nọ chủ trì hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp lần này, đa số đại biểu tán thành về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật. Các ý kiến cho rằng giám định tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong tố tụng, kết luận giám sát chính xác, khách quan và kịp thời, góp phần giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ án trong tình hình hiện nay. 

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý các vấn đề về thực hiện giám định tư pháp của kiểm toán nhà nước; việc bồi dưỡng giám định tư pháp và bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;…/.

Đức

Chia sẻ bài viết