Tiếng Việt | English

01/11/2019 - 09:36

Đồng hành, sẻ chia cùng người nghèo

Những năm qua, KT-XH đất nước không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững được hệ thống chính trị và toàn xã hội hưởng ứng tích cực, lan tỏa đến tận vùng sâu, vùng xa, giúp nhiều người thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trong xã hội, vì nhiều lý do khác nhau vẫn còn những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội để có thêm nghị lực, vững tin vượt qua nghịch cảnh, hướng tới tương lai.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương trong cả nước tích cực triển khai vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đó, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,... ủng hộ giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Thông qua Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng chăm lo người nghèo, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo xác định sẽ tập trung hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo. Nội dung hỗ trợ là tập trung xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con; hỗ trợ cho học sinh đi học, hỗ trợ chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện; hỗ trợ cứu đói đột xuất, hỗ trợ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ lớn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở,...

Song song đó, Nhà nước sẽ thực hiện các chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo; các chương trình an sinh xã hội để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, nước ta còn khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Đoàn kết, tương thân, tương ái là truyền thống tốt đẹp, đạo lý của người Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô song. Trong dịp Tháng cao điểm Vì người nghèo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,… tùy theo điều kiện của mình, hãy có những nghĩa cử thiết thực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh bất hạnh nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống. Có thể đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo ở địa phương nơi sinh sống; trực tiếp giúp đỡ người nghèo ở cộng đồng dân cư; thông qua MTTQ Việt Nam tỉnh…

Hãy “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”!

Tân An

Chia sẻ bài viết