Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 10:52

Đồng hành với người nhiễm HIV/AIDS

Gần 6 năm qua, chị Trương Hoàng Ái Linh và các nhóm đồng đẳng tiếp cận cộng đồng tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS không ngại khó khăn, luôn đồng hành với người nhiễm HIV/AIDS, người có nguy cơ nhiễm như nghiện ma túy, mại dâm,... mong muốn tiếp thêm sức mạnh để những con người ấy xóa bỏ mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng.


Phỏng vấn và lấy máu xét nghiệm HIV cho đối tượng phụ nữ bán dâm

Công tác xã hội tình nguyện của các nhóm đồng đẳng tiếp cận cộng đồng và nhóm tình nguyện viên đồng đẳng ma túy, mại dâm, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân