Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 11:36

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An

Đột phá trong công tác đào tạo cán bộ

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Long An đã xây dựng chương trình đột phá “Phối hợp, phát hiện đào tạo cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trình độ cao”. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020.


Đại diện Đảng ủy khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Từ chuyện “đi học” ở một chi bộ cơ sở

Đến cuối năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có 80 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ đại học 51 người, sau đại học 8 người; phấn đấu đến hết năm 2015, nâng số lượng có trình độ sau đại học lên 10 người; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2020, số lượng cán bộ, công chức đạt trình độ đại học 43 người, sau đại học 34 người.