Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 14:56

Dự báo số lượng cán bộ cấp phó sẽ giảm?

Báo cáo của Chính Phủ dự báo thời gian tới số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục giảm.

Chiều 22/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề,