Tiếng Việt | English

12/12/2019 - 21:28

Đức Huệ đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu nghị quyết năm 2019

Ngày 11/12, Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 30, khóa XI nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính phát biểu tại Hội nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Huyện ủy Đức Huệ, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng của huyện tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cuối năm 2019, huyện Đức Huệ có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, trong đó 03 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Theo đó, nổi bật là tổng giá trị sản xuất tăng 12,17% so với năm 2018. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục có sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng vùng sản xuất chuyên canh và chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Các hợp tác xã, mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao được tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc đầu tư, xây dựng nông thôn mới hướng vào tính bền vững, thực chất của từng tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân. Sản lượng lương thực ước đạt 260.519 tấn, đạt 102,16% so với Nghị quyết, trong đó, lúa chất lượng cao 110.000 tấn, đạt 100%.

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 118 tỉ 200 triệu đồng, đạt 157,60% so với dự toán tỉnh giao và 138,08% so dự toán huyện.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác xã hội hóa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ. Việc sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được quan tâm, đảm bảo lộ trình, tình hình hoạt động cơ bản ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, Huyện ủy Đức Huệ vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phòng, chống buôn lậu; dân vận chính quyền ở cơ sở, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở,...

Huyện ủy Đức Huệ trao quyết định cho ông Tiên Văn Lon

Huyện ủy Đức Huệ trao quyết định cho ông Tiên Văn Lon

Huyện ủy Đức Huệ đã trao quyết định của Tỉnh ủy chỉ định ông Tiên Văn Lon - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ nhiệm kỳ năm 2015 - 2020. Hội nghị đã thông qua 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội hực hiện trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính biểu dương những kết quả đạt được của huyện Đức Huệ trong thực hiện Nghị quyết năm 2019. Đồng thời, ông yêu cầu huyện Đức Huệ cần chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, qua đó phấn đấu nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Kim Tiến-Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết