Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 20:55

Dự án “Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới chính quyền điện tử tỉnh Long An"

Dự kiến, tổng mức đầu tư gần 52 tỉ đồng

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị góp ý dự án “Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới chính quyền điện tử tỉnh Long An".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Hồ Văn Dân, hiện nay, việc cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội. Gần đây, nhiều hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh bị quá tải, chưa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả, nhiều hệ thống thông tin đang quản lý vận hành phân tán tại các cơ quan,…dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin. 

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Nội dung dự án gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT (phần cứng, mạng, thiết bị phụ trợ), xây dựng hoàn thiện hạ tầng mạng nội tỉnh phục vụ vận hành chính quyền điện tử, hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu tập trung của chính quyền điện tử, thành phần quản lý, truy nhập, bảo đảm an toàn; đầu tư phần mềm về xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP), xây dựng khung CSDL hành chính công,…Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án gần 52 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần cân đối lại kinh phí đầu tư, có kế hoạch phân khúc từng giai đoạn thực hiện, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tránh lãng phí,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị các đơn vị tập trung xây dựng các ứng dụng làm cơ sở nền tảng để ứng dụng CNTT phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tình hình thực tế, hướng triển khai theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Dự án “Xây dựng hạ tầng CNTT hướng tới chính quyền điện tử tỉnh Long An” góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các hệ thống ứng dụng CNTT; tăng mức độ an toàn thông tin; phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan trong tỉnh, nghiệp vụ quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông, nhất là hiện thực hóa thành công kiến trúc chính quyền điện tử đã được phê duyệt; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, phù hợp định hướng của Chính phủ./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết