Tiếng Việt | English

Du lịch sôi động những tháng đầu năm

Những tháng đầu năm, mùa du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi luôn tăng cao, kèm theo đó, nhiều dịch vụ nở rộ để đáp ứng nhu cầu của người dân.