Tiếng Việt | English

Thanh mát nước thanh long lên men

Để tạo giá trị gia tăng cho trái thanh long, có nhiều sản phẩm được nghiên cứu chế biến sau thu hoạch. Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Tài đã nghiên cứu, chế tạo thành công sản phẩm nước thanh long đỏ lên men được nhiều người ưa chuộng.