Thăm nhà Đốc phủ Hải và bà vợ 2 của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định

Nghe tiếng từ lâu nhưng mãi cuối tháng 4/2017, nhân dự lễ kết nghĩa 2 Hội Sinh vật cảnh Long An và Gò Công diễn ra tại đây, tôi mới được “mục sở thị” tòa nhà Đốc phủ Hải và bà vợ 2 của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định.