Tiếng Việt | English

Về Tân Chánh dự lễ Kỳ yên

Lễ hội Kỳ yên (Cầu an) được tổ chức vào các ngày mùng 05, 06/02 (âm lịch), tại Di tích lịch sử, văn hóa đình Tân Chánh và lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn.