Nhớ những bữa cơm thời chiến

Trong chiến tranh gian khổ, những bữa cơm ấm tình quân - dân, đẹp tình đồng đội cũng là một phần ký ức đáng nhớ của những người từng “vào sinh, ra tử” cho hòa bình, độc lập quê hương.