Tiếng Việt | English

Long An: Nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp chưa khai thác

Long An là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch nông nghiệp và đang trong bước đầu khởi động khai thác.