Tiếng Việt | English

Cá diếc chiên giòn chấm mắm ớt, món bình dân biến thành

Không cao lương mỹ vị, cũng không "sang chảnh" như các đặc sản thường thấy, chỉ cần bỏ ra 30.000 - 40.000 đồng là có ngay ký cá diếc đồng về chế biến, ngon tới vấn vương.