Trại rắn Đồng Tâm - điểm đến của du lịch Tiền Giang

Du khách đến tham quan Trại rắn Đồng Tâm được tận mắt xem và khám phá cuộc sống của các loại rắn độc như rắn hổ chúa, rắn hổ đất, rắn hổ mèo, lục đầu dồ đuôi đỏ, bảo tàng rắn với 40 tiêu bản các loại rắn của Việt Nam