Tiếng Việt | English

Kết nối tuyến du lịch giữa 5 thành phố của Việt Nam và Trung Quốc

Tài nguyên du lịch của Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh (Việt Nam) đã tạo nên một chỉnh thể đa dạng, phong phú, tương hỗ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách.