Tiếng Việt | English

Tín hiệu vui từ du lịch

6 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch tỉnh Long An có nhiều biến động. Số lượng khách đến và tổng doanh thu đều giảm nhiều so cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.