Tiếng Việt | English

Du lịch Việt Nam đạt kỳ tích ''vàng'' tăng trưởng trong năm 2019

Du lịch Việt Nam trong năm 2019 đã đạt kỷ lục về lượng khách quốc tế, đồng thời thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam được tôn vinh với nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới.