Tiếng Việt | English

Mùa bông súng

Khi những con nước đỏ nặng phù sa từ sông Cửu Long đổ về ngập tràn các cánh đồng cũng là lúc mùa thu hoặc bông súng của người dân vùng Đồng Tháp Mười bắt đầu.