Tiếng Việt | English

Tượng đài Che Guevara - điểm du lịch hấp dẫn tại đất nước Cuba

Du khách nước ngoài đến thăm tượng đài Che Guevara chủ yếu đến từ Argentina, quê hương của Che Guevara, và các quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Pháp và Anh.