Tiếng Việt | English

Đảm bảo phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch

Phó Thủ tướng bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài và phương tiện vận chuyển đến từ/đi qua vùng dịch, thực hiện cách ly y tế theo đúng hướng dẫn.