Tiếng Việt | English

Miếu ông Lê Công Trình - Dấu ấn cho tinh thần yêu nước của dân ta

Về xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hỏi miếu ông Lê Công Trình hầu như người dân nào cũng biết. Đó là địa chỉ thiêng liêng, nơi thờ phượng tín ngưỡng của người dân trong khu vực.