Long An - Nơi gieo nguồn cảm hứng

Những con sông hiền hòa, những người con trung dũng cùng truyền thống hào hùng của đất và người Long An luôn là niềm cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ, soạn giả.