Lòng thành kính dâng Ông Nguyễn

Ông Nguyễn là tiếng tôn kính của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.