Tiếng Việt | English

Một đời theo nghiệp xiếc

Không còn nhớ mình bắt đầu bén duyên với xiếc từ khi nào, nghệ sĩ xiếc Tống Mạnh Linh chỉ nhớ năm 10 tuổi, anh đã diễn được nhiều tiết mục.