Tiếng Việt | English

Rừng cổ Hyrcanian của Iran trở thành Di sản thế giới

Các thành viên Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đều nhất trí cho rằng rừng Hyrcanian là khu vực đa dạng sinh học "đáng chú ý" khi hội tụ tới 44% số loài thực vật tồn tại ở Iran.