Đền thờ Quan Thánh - Cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa

Đền thờ Quan Thánh (Quan Vân Trường) có ở nhiều nơi trong tỉnh Long An. Tuy nhiên, việc xây dựng riêng một ngôi đền thờ Quan Thánh mang tầm vóc lớn nhất, nhì ở khu vực thì chỉ có ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.