Tiếng Việt | English

Bàn cách bảo quản di sản tài liệu mộc bản tại Việt Nam

Gần 100 đại biểu tham gia tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu mộc bản tại các nước Châu Á”.