Bài cuối: Làng nghề đóng ghe “Đỏ mũi trảng lườn” và nghề 
thương hồ Cần Đước

Làng nghề đóng ghe Tân Chánh (Cần Đước, Long An) tồn tại lâu đời với những xưởng nằm dọc bờ sông Rạch Cát.