Tìm về lịch sử trên đất Long An

Long An là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Nơi đây gắn liền với tên tuổi Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, trí thức yêu nước Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nhà cách mạng lỗi lạc - Giáo sư Trần Văn Giàu,...