Tiếng Việt | English

Cách nào giúp “phá băng” cho ngành du lịch sau đại dịch COVID-19?

Ngành du lịch đang trải qua giai đoạn "lao dốc" không phanh, khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, mà nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới.