Tiếng Việt | English

Di chỉ khảo cổ học Lung Leng - Bức tranh toàn cảnh thời tiền sử

Lung Leng là di chỉ có tầng văn hóa nguyên vẹn phản ánh các giai đoạn phát triển cơ bản từ thời đại đá cũ đến thời đá mới, qua thời kỳ kim khí, thậm chí cả vết tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử sau này