Tiếng Việt | English

23/06/2020 - 18:59

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Từ hôm nay, Báo Long An điện tử đăng toàn bộ dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (trình đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 3084-CV/TU, ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo, Báo Long An ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn Dự thảo “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025” trên báo in ngày 30/6/2020 và trên báo điện tử (baolongan.vn).

Trân trọng thông báo cùng bạn đọc.

Kính mời bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Long An: Số 9, đường số 1, khu dân cư Trung tâm phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Email: baolongan@gmail.com.

Xem Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI./.

 

Chia sẻ bài viết