Tiếng Việt | English

28/12/2017 - 16:31

Đức Hòa: Hiệu quả từ phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG) luôn được huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quan tâm thực hiện. Qua phong trào, nhiều ND đi đầu trong SXKD, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp tích cực xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội ND xã Hòa Khánh Tây - Nguyễn Văn Hoài Nhớ chia sẻ: “Xã Hòa Khánh Tây có hơn 80% số hộ là ND. Do đó, hội phải giúp đỡ, hỗ trợ ND trong quá trình phát triển SXKD, nâng cao thu nhập. Hội tập trung tuyên truyền những gương điển hình, cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên học tập, áp dụng và nhân rộng. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để kịp thời hỗ trợ. Qua đó,  góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, ND về mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất quy mô lớn gắn liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn xã có trên 800 hộ NDSXKDG các cấp - gần 80% số hộ hội viên ND”.

Chủ tịch Hội ND xã Đức Hòa Thượng - Trần Văn Tịnh nói: “Từ năm 2012, UBND và Hội ND xã ký văn bản liên tịch về thực hiện khen thưởng hàng năm, giai đoạn 2012-2017 đối với phong trào NDSXKDG nhằm tạo động lực thi đua trong hội viên, ND. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất, hội tuyên truyền, hướng dẫn ND chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao qua các hình thức: Mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập mô hình,...”.

Năm 2017, các cấp Hội ND chủ động phối hợp các ngành mở 19 lớp dạy nghề nông thôn; 256 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và 126 buổi hội thảo đầu bờ cho hội viên, ND với trên 11.000 lượt người dự. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân trên 89,6 tỉ đồng, cho gần 5.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế.

Qua phong trào, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao: Trồng lúa, rau màu phối hợp chăn nuôi, kinh doanh vật tư nông nghiệp,... Các hộ NDSXKDG không những làm giàu chính đáng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.700 lao động nông thôn; hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều ND,... Nhiều hộ NDSXKDG là nhân tố tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, hội viên, ND đóng góp trên 27,9 tỉ đồng và hơn 3.400 ngày công lao động.

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đức Hòa - Nguyễn Hoàng Tân cho biết: “Hội tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ về vốn, giống, khoa học - kỹ thuật,... để hộ ND SXKD đạt hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên. Hội cũng khuyến khích hộ NDSXKDG gương mẫu, đi đầu trong việc đầu tư, sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm”.

Phong trào NDSXKDG góp phần phát triển KT-XH địa phương. Với nhiều giải pháp tích cực, Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện phong trào NDSXKDG ngày càng hiệu quả./.

Năm 2017, huyện Đức Hòa có 12.973 hộ, chiếm 77,5% hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký NDSXKDG; trong đó, có 6.903 hộ được công nhận NDSXKDG 4 cấp.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết