Tiếng Việt | English

06/10/2018 - 20:36

Đức Hòa: Nhiều giáo viên bị ngưng phát lương

Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều người đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ở các trường mầm non, tiểu học, THCS tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chưa được trả lương.

Nhiều giáo viên ở Trường THCS Hậu Nghĩa từ tháng 9/2018 đến nay chưa được nhận lương

Năm 2018, huyện Đức Hòa, tổng biên chế được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở các trường mầm non, tiểu học, THCS là 2.151 người. Tuy nhiên, hiện nay, mới có 2.082 người (vẫn còn thiếu 69 người so với chỉ tiêu được giao).

Mặc dù tổng biên chế chưa đủ nhưng ở huyện lại xảy ra tình trạng có một số trường mầm non, tiểu học và THCS lại dôi dư biên chế.

“Những trường dư biên chế thì Kho bạc Nhà nước huyện từ chối cấp phát tiền lương. Đây cũng là nguyên nhân từ tháng 9/2018 đến nay có nhiều giáo viên chưa được nhận lương” - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa – Trương Thị Kim Cương cho biết.

Được biết, hiện nay, huyện Đức Hòa có khoảng 200 người đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ở các trường mầm non, tiểu học, THCS chưa được nhận lương tháng 9 và 10/2018 (bình thường trả lương đầu tháng).

Theo đó, Phòng giáo dục và Đào tạo đã làm tờ trình gửi Phòng Nội vụ, UBND huyện xem xét, điều chỉnh lại biên chế ở các trường cho phù hợp. Đó cũng là việc làm gấp rút để giải quyết tình trạng nhiều giáo viên ở một số trường chưa được trả lương vì dư biên chế như hiện nay./.  

Lê Đức

Chia sẻ bài viết