Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 07:52

Đức Hòa sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Chiều 04/10, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành trao giấy khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành trao giấy khen cho các tập thể

Qua 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Lực lượng dân quân đạt 1,07% so với dân số, biên chế theo quy định. Đức Hòa hiện có 3.130 biên chế quân nhân, sắp xếp biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 81,13%.

Huyện thường xuyên tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, chương trình quy định, quân số tham gia đạt từ 98% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu.

Từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức tập huấn, huấn luyện ở 2 cấp huyện và xã 176 lượt, quân số tham gia 15.590 người, đạt 97% trở lên; giao quân 10 lần với 1.822 thanh niên (trong đó có 21 đảng viên) lên đường nhập ngũ, luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Giai đoạn 2009-2019, cấp huyện có 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ, cấp xã thị trấn có 49 lần diễn tập. Lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng nòng cốt trong các tình huống cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong 10 năm, huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp theo quyết định số 142, 290, 61, 49 của Thủ tướng Chính phủ được 6.646 hồ sơ với số tiền gần 17 tỉ đồng. Phối hợp các đơn vị tìm kiếm và quy tập được 6 mộ liệt sĩ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục tập trung chăm lo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân có trọng tâm, trọng điểm.

Dịp này UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết