Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 14:13

Đức Hòa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Qua đó, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương tiếp tục phát triển và nâng cao đời sống người dân. Từ những kết quả ấy, huyện Đức Hòa đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, huyện Đức Hòa phấn đấu hoàn thành công trình trọng điểm đường và tuyến phố thương mại đường 3/2 nối dài với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng (Trong ảnh: Bí thư huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út  (đi giữa) khảo sát, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án)

Vượt thu ngân sách khá cao

Năm 2017, Đức Hòa nỗ lực thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt khá cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì mức khá, tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 16,95% (chỉ tiêu 16,7%): Khu vực I (nông - lâm - thủy sản) tăng 0,3% (chỉ tiêu 2,86%), khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng 17,69% (chỉ tiêu 17,5%), khu vực III (thương mại - lưu trú, ăn uống) tăng 14,27% (chỉ tiêu 13,6%).

Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 113.000 tấn, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt và cây rau theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 04-3-2016 của Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Công tác khuyến nông, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tương đối tốt.

Đức Hòa chủ động phối hợp các sở, ngành tỉnh và ban quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư; cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kê biên áp giá, lập phương án bồi thường đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn,...

Đặc biệt, thu ngân sách được chú trọng thực hiện bằng việc tăng cường khai thác, quản lý tốt nguồn thu gắn kiểm tra chống thất thu thuế; phát huy tính chủ động, tích cực của các xã, thị trấn về thu, chi ngân sách; cân đối thu, chi phối hợp kiểm tra, nắm chắc các nguồn thu phát sinh; thu đúng, thu đủ, kịp thời số thuế vào ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm có đủ nguồn để chi cho các nhiệm vụ xây dựng cơ bản, an sinh xã hội và các mục tiêu nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 745 tỉ đồng (đạt 186,30% dự toán tỉnh giao và đạt 165,34% so với dự toán của huyện).

Các lĩnh vực khác: Văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính,... luôn được chú trọng. Nhiều công trình phục vụ đời sống vật chất, tinh thần được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2017, huyện Đức Hòa thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu  (Trong  ảnh: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng, góp phần vào phát triển KT-XH địa phương)

Tiếp tục phấn đấu

Bên cạnh những kết quả, huyện Đức Hòa gặp không ít khó khăn, hạn chế: Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất một số cây trồng giảm so với cùng kỳ năm trước; một số dự án chưa bảo đảm tiến độ; quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, thu gom, xử lý rác trên địa bàn là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sự phát triển của địa phương.

Việc đánh giá chất lượng xã, thị trấn văn hóa, văn minh đô thị và ấp, khu phố văn hóa còn hạn chế; chưa chủ động trong việc tập trung nâng chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa để tái công nhận. Do lao động nhập cư nhiều nên số lượng học sinh của một số trường thuộc địa bàn có khu, cụm công nghiệp tăng đột biến, yêu cầu về cơ sở vật chất không bảo đảm. Quản lý, sử dụng trang thiết bị ngành Y tế có trường hợp chưa phát huy hiệu quả,...

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út thông tin: Dù đạt những kết quả khả quan nhưng huyện gặp không ít khó khăn khi thực hiện. Để đạt những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, ngay từ đầu năm, huyện đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện và hoàn thành trong năm.

Huyện triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm còn lại theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện. Huyện hỗ trợ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực quản lý KT-XH.

Trong đó, huyện tập trung sản xuất nông nghiệp, ưu tiên nâng cao chất lượng nông sản, tạo thương hiệu và đầu ra ổn định cho sản phẩm, tổ chức lại sản xuất, tập trung hoàn thành kế hoạch về trồng rau và chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, huyện tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư hạ tầng còn kéo dài. Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp hiện có, phát triển ổn định trên cơ sở khuyến khích đổi mới công nghệ và trang thiết bị, nâng chất lượng sản xuất sản phẩm chất lượng cao, ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Có kế hoạch, quản lý chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Giữ mức tăng thu bằng mức chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung khai thác, quản lý tốt nguồn thu gắn với kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là các nguồn thu ổn định; có giải pháp huy động tăng nguồn vốn đầu tư phát triển từ các thành phần kinh tế và trong nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách. Tăng chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm các yêu cầu chi bức xúc của địa phương. Phát huy tính chủ động, tích cực của cấp xã, thị trấn về thu, chi ngân sách, bảo đảm cân đối thu, chi.

Nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đoàn kết, đồng thuận từ nội bộ và nhân dân, tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục phát triển KT-XH địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Năm 2018, huyện Đức Hòa đề ra chỉ tiêu:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu 17,17%, tổng sản lượng lương thực 110.000 tấn.

Thu ngân sách tăng 12% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Xây dựng thành công 1 xã nông thôn mới (Hiệp Hòa), 1 xã đạt chuẩn văn hóa; tăng 3 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ; trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,45%; tăng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia. 85,2% thanh niên trong độ tuổi 18-21 đạt trình độ giáo dục phổ thông và tương đương.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,69%; hộ nghèo giảm còn 1,54% trên tổng số hộ; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,1%. 76,2% lao động qua đào tạo (trong đó, đào tạo nghề 52,5%); số lao động được tạo việc làm 4.200 người.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: Khu vực đô thị 100%, khu vực nông thôn 99,2%; hộ dân sử dụng điện 99,98%; thu gom rác thải khu vực thị trấn, cụm dân cư đạt 98%; 100% chất thải rắn y tế được xử lý./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết