Tiếng Việt | English

02/07/2019 - 11:06

Đức Hòa: Thu ngân sách nhà nước trên 460 tỉ đồng

Theo UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tính đến đầu tháng 7/2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước trên 464 tỉ đồng.

Đức Hòa thu ngân sách nhà nước trên 460 tỉ đồng

Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước trên 58,55% dự toán tỉnh giao, đạt 52% dự toán huyện giao. Ước chi ngân sách trên 298 tỉ đồng, đạt trên 30% dự toán tỉnh và gần 27% dự toán huyện giao.

Cơ cấu kinh tế huyện dịch chuyển đúng hướng, các lĩnh vực tiếp tục phát triển, tăng hơn so với trước, giá trị sản xuất ước thực hiện là 30.110 tỉ đồng, tăng 14,37%.

Công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ phát triển, ổn định, chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Đức Hòa. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước thực hiện gần 28.000 tỉ đồng, tăng 15,25%./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết