Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 14:35

Đức Hòa: Triển khai văn bản luật mới ban hành

Ngày 15/10, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai văn bản luật mới ban hành cho trên 100 đại biểu là cán bộ UB MTTQVN, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ phụ trách công tác Khuyến nông, Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an và cán bộ Hội Nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện Đức Hòa triển khai văn bản luật mới ban hành

Tại đây, các đại biểu được triển khai 9 Luật, 1 Nghị định: Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Giáo dục Đại học năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2018 và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

Ngoài ra, hội nghị cũng thông tin đến các đại biểu 33 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Long An năm 2018, năm 2019.

Hoạt động nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức; trang bị cho đội ngũ làm công tác những kiến thức cơ bản để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết