Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 14:20

Đức Hòa xây dựng mới các tuyến kênh nội đồng

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai xây dựng các tuyến kênh nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Mỹ và Hòa Khánh Nam.

Đức Hòa xây dựng mới các tuyến kênh nội đồng

Tổng chiều dài các tuyến kênh trên 4.000m. Tuyến kênh dài nhất trên 1.000m, ngắn nhất 242m. Tổng mức đầu tư thực hiện các tuyến kênh trên 4,2 tỉ đồng, sử dụng vốn xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh. Theo kế hoạch, các tuyến kênh thi công trong 2 năm.

Hệ thống kênh khi được đưa vào sử dụng góp phần cung cấp nước tưới phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, đặc biệt là trên 56,8ha vùng rau ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, các kênh tưới này cũng góp phần giúp hệ thống Thủy lợi Phước Hòa đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả hơn./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết