Tiếng Việt | English

12/10/2018 - 11:34

Đức Huệ: Vượt khó thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

Là huyện thuần nông, còn nhiều khó khăn nhưng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đạt những kết quả tích cực.

Huyện thực hiện vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gần 1.100ha

Huyện thực hiện vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gần 1.100ha

Đạt và vượt 14 chỉ tiêu 

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ, huyện Đức Huệ có 14/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Đến nay, công trình trọng điểm láng nhựa đường cặp kênh Bà Mùi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình trọng điểm đường số 1 nối dài đang tiến hành láng nhựa và thi công gói cầu, cống trên tuyến. Vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao huyện thực hiện được gần 1.100ha, tập trung ở các xã: Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Bình Thành, Mỹ Bình (đạt 108,2% kế hoạch). Vùng sản xuất chuyên canh cây chanh thực hiện được 1.730ha, tập trung tại 2 xã: Bình Hòa Nam (1.500ha), Bình Thành (230ha). Ngoài ra, diện tích chanh còn phát triển ở các xã: Bình Hòa Bắc, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng (đạt 86,5% kế hoạch). Điều phấn khởi là cây chanh đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao, là cây “xóa” nghèo của nhiều nông dân.

Chương trình chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao đã xây dựng được 3 mô hình điểm do tỉnh thực hiện tại các xã: Bình Hòa Bắc, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông. Thực hiện nhân rộng mô hình trong sản xuất, huyện thành lập được 7 tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt với tổng số 106 thành viên, 679 con bò, trong đó có 438 con bò cái sinh sản. Địa phương hoàn thành kế hoạch thành lập 1 HTX chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao ở ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc với 16 thành viên, 181 con bò, trong đó có 86 con bò sinh sản. 

Theo đánh giá, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2018 đạt 10,52% (NQ 10,31%). Sản lượng lương thực từ năm 2016 đến tháng 6/2018 là 661.778 tấn (đạt 58,31% so với NQ). Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với dự toán tỉnh giao; tăng bình quân 33,98%/năm (vượt so với NQ). 

Trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, dù còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu nhưng từ sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, đến tháng 6/2018, huyện có 2 xã đạt 14 tiêu chí là Mỹ Thạnh Đông và Bình Hòa Nam. Cùng với ngân sách nhà nước, huyện huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH. Giai đoạn 2016-2018, tổng vốn đầu tư 440,178 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 398,809 tỉ đồng; vốn người dân đóng góp 14,32 tỉ đồng, vốn huy động tổ chức và doanh nghiệp 27,04 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện được nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động hỗ trợ: 30 cây cầu, cống; 2 bia tưởng niệm; 66 phòng học và hệ thống sân trường của Trường THCS Mỹ Quý; 500 con bò giống với tổng trị giá 32,478 tỉ đồng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ xây dựng công trình Trường THCS Bình Thành, tổng mức đầu tư 46 tỉ đồng; đến tháng 7/2018, đã chuyển vốn cho huyện 16 tỉ đồng.

Công trình trọng điểm tráng nhựa đường kênh Bà Mùi, xã Mỹ Thạnh Bắc, hoàn thành trong năm 2017

Công trình trọng điểm tráng nhựa đường kênh Bà Mùi, xã Mỹ Thạnh Bắc, hoàn thành trong năm 2017

Bí thư Huyện ủy - Phạm Văn Trấn thông tin thêm, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương đạt 71,38%. Nửa nhiệm kỳ qua, huyện còn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp cùng với vốn ngân sách nhà nước xây tặng 44 căn nhà tình nghĩa; 76 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 6 tỉ đồng; vận động trên 7 tỉ đồng mua bò hỗ trợ hộ nghèo các xã biên giới chăn nuôi tăng thu nhập để thoát nghèo; trên 10 tỉ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; tình hình an ninh, trật tự ổn định; buôn lậu, buôn bán hàng cấm kéo giảm trên 80% so với cùng kỳ.

Nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu NQ, Bí thư Huyện ủy - Phạm Văn Trấn cho biết, huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt và huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Huyện sẽ tập trung điều hành phát triển sản xuất nông nghiệp, áp dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi. Áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, vận động hình thành các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, từng bước xây dựng hợp tác xã nông nghiệp.

Song song đó, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là Chương trình xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Quản lý, nắm chắc, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách được giao. 

Huyện quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chăm sóc sức khỏe cho người dân và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội. Tập trung lãnh đạo, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trái chanh thời gian qua đang mang lại lợi nhuận khá cao cho nông dân Đức Huệ

Trái chanh thời gian qua đang mang lại lợi nhuận khá cao cho nông dân Đức Huệ

Là huyện biên giới nên Đức Huệ luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường công tác đối ngoại với huyện ChanhTria, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Song song đó là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam sang Campuchia trái phép. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hướng mạnh về cơ sở bằng nhiều hình thức tập hợp; tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực cải cách hành chính.

Theo Bí thư Huyện ủy - Phạm Văn Trấn, huyện đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra công vụ;...

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết