Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 02:00

Đức Tân: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Qua rà soát theo bộ tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM) của tỉnh Long An, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ chỉ đạt 13/19 TC. Hiện, xã tập trung giữ vững, nâng chất các TC đã đạt, đồng thời có giải pháp thực hiện các TC chưa đạt.

Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi - Nhà nước quan tâm vấn đề đầu ra sản phẩm

Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi - Nhà nước quan tâm vấn đề đầu ra sản phẩm

Quyết tâm năm 2018 hoàn thành thêm 2 tiêu chí

Chủ tịch UBND xã Đức Tân - Nguyễn Thanh Hải cho biết, sau khi rà soát lại theo Bộ TC NTM của tỉnh đến năm 2020, xã còn 6 TC chưa đạt: Cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, điện, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường. Để tiếp tục thực hiện theo lộ trình, trong năm 2018, nghị quyết của xã quyết tâm hoàn thành thêm 2 TC là hộ nghèo và môi trường.

Để đạt TC hộ nghèo, thời gian qua, ngoài việc phối hợp các ngành chuyên môn tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, địa phương còn thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, tập huấn về sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hội thảo cây trồng, vật nuôi,... giúp người dân nắm vững quy trình, áp dụng vào thực tế sản xuất; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo. Ông Võ Thanh Tuấn, ấp Tân Lợi, xã Đức Tân, cho biết: "Thấy trồng thanh long ở một số địa phương lân cận cho lợi nhuận cao, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây thanh long với hy vọng cải thiện phần nào cuộc sống. Ngoài học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tôi còn tham gia các lớp tập huấn trồng thanh long do địa phương tổ chức. Nhờ vậy, tôi biết cách ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế”.

Ngoài ra, địa phương cũng nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh phục vụ tưới tiêu, vận chuyển vật tư, nông sản của người dân. Hiện, toàn xã còn 82 hộ nghèo, chiếm 4,63%, phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm từ 10-15 hộ, đạt ≤4% theo quy định.

Đối với TC môi trường, hiện trên địa bàn xã có 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, gần 28% hộ dân sử dụng nước sạch. Để thực hiện TC này, địa phương đang được tỉnh đầu tư nhà máy nước sạch liên xã Đức Tân - Nhựt Ninh với nguồn vốn 8 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2018 và sau khi đưa vào sử dụng sẽ nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh lên hơn 95%, hộ sử dụng nước sạch hơn 70%. Ngoài ra, tiếp tục vận động người dân cam kết bảo đảm môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, tổ chức thu gom rác, trục vớt lục bình trên các tuyến kênh, rạch ở các ấp,...

Khó khăn về nguồn vốn

Theo Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Thanh Hải, Đức Tân phấn đấu về đích NTM vào năm 2019, một số TC còn lại như điện, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, địa phương cũng có kế hoạch phấn đấu hoàn thành theo lộ trình. Riêng TC cơ sở vật chất văn hóa rất khó thực hiện, muốn thực hiện được TC này, đòi hỏi nguồn vốn lớn, ngoài khả năng của địa phương.

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của xã chưa được xây dựng. Địa phương đã quy hoạch diện tích 3.500m2 đất để xây dựng công trình, tuy nhiên, vấn đề khó là nguồn kinh phí xây dựng khá lớn với hơn 3 tỉ đồng.

Đến nay, Đức Tân có 3/5 ấp có trụ sở, còn 2 ấp chưa được xây dựng trụ sở. Theo quy định, nhà văn hóa, khu thể thao ấp đạt chuẩn phải bảo đảm các yêu cầu: Diện tích quy hoạch tối thiểu 800m2, trong đó, diện tích quy hoạch nhà văn hóa tối thiểu 300m2, diện tích quy hoạch khu thể thao tối thiểu 500m2; hội trường nhà văn hóa từ 100 chỗ ngồi trở lên; diện tích sân tập thể thao từ 250m2 trở lên. Để xây dựng mới theo đúng quy chuẩn NTM thì địa phương gặp rất nhiều khó khăn vì tốn nhiều kinh phí, trong khi đó, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, khả năng đóng góp của người dân trong xây dựng NTM còn hạn chế. Ngoài ra, trụ sở làm việc của xã qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, diện tích nhỏ, hẹp không bảo đảm hoạt động của bộ máy cũng cần được đầu tư xây mới nhưng nguồn vốn khá lớn, ngoài khả năng của địa phương.

Trụ sở xã xuống cấp, nhỏ, hẹp, muốn đầu tư xây dựng cần nguồn vốn lớn, ngoài khả năng địa phương

Trụ sở xã xuống cấp, nhỏ, hẹp, muốn đầu tư xây dựng cần nguồn vốn lớn, ngoài khả năng địa phương

Để về đích NTM vào năm 2019, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân xã Đức Tân. Ngoài ra, cũng cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ huyện và tỉnh trong thực hiện các TC còn lại để Đức Tân đạt xã NTM đúng kế hoạch, góp phần phát triển toàn diện và bền vững./.

Qua hơn 6 năm xây dựng, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới của xã hơn 25 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hơn 15 tỉ đồng, vốn nhân dân đóng góp gần 10 tỉ đồng và hơn 5ha đất”.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết