Tiếng Việt | English

20/06/2018 - 09:21

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tham nhũng

Cùng với cả nước, tỉnh Long An đang áp dụng chính sách mua tin báo tố giác tham nhũng; đồng thời mở số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác tham nhũng.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tham nhũng của Ban Nội chính Tỉnh ủy là (0272) 3 667766 hoặc số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh (0272) 3 828033

Tất cả tổ chức, cá nhân nếu phát hiện thông tin, chứng cứ có giá trị liên quan đến hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh đều có thể cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng của Ban Nội chính Tỉnh ủy (0272) 3 667766 hoặc số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh (0272) 3 828033.

Tùy theo tính chất vụ việc và chất lượng thông tin, tài liệu, mỗi tin sẽ được chi trả từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Nhằm bảo vệ người cung cấp tin, tất cả thông tin cá nhân, tên tuổi, địa chỉ của người cung cấp tin và các hồ sơ, văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan việc cung cấp tin sẽ được bảo mật tuyệt đối; người cung cấp tin có thể được xem xét khen thưởng theo quy định./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết