Tiếng Việt | English

27/11/2017 - 20:46

Đường dây nóng tiếp nhận tin về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Để tiếp nhận thông tin, phản ánh về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An thông báo đường dây nóng và địa chỉ phản ánh.

1. Đơn vị tiếp nhận: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An. Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP.Tân An, Long An. Email: snn@longan.gov.vn. Số điện thoại: 0913999438; 0943864445.

2. Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An. Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP.Tân An, Long An. Email: ttsnnvptnt@longan.gov.vn. Số điện thoại: 02723823781; 0917289381.

3. Đơn vị tiếp nhận: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Long An. Địa chỉ: Số 1A, đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3, TP.Tân An, Long An. Email: ccqlclnlsvts@longan.gov.vn. Số điện thoại: 02723525863; 0903725166.

Thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân được giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh,… theo quy định của pháp luật và được thông báo kết quả xử lý thông tin, phản ánh khi có yêu cầu./.

T.H

Chia sẻ bài viết