Tiếng Việt | English

15/09/2019 - 10:18

Em ơi trở lại quê nhà

Em ơi trở lại đồng quê
Để nghe cỏ kể chuyện về mùa thu
Nghe xôn xao tiếng chim gù
Ngọn heo may thả lời ru lúa vàng
Em ơi về lại với làng
Nghe bề bộn những mùa màng, rạ rơm
Sen tàn, ao vẫn còn thơm
Rưng rưng vệt khói bát cơm tương cà
Em ơi về lại sông nhà
Đục trong, bồi lở nỗi xa niềm gần
Mát lành làn nước khỏa chân
Thả trôi những chuyện thế nhân khóc cười
Em ơi! Em hãy về thôi!
Có nghe chuông đổ từng hồi bâng khuâng?./.

Nguyễn Văn Song

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quê nhLong An