Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 11:02

Gia hạn thời gian sử dụng thẻ nhà báo đến hết tháng 3-2016

Bộ TT&TT quyết định gia hạn thời gian sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 đến hết ngày 31-3-2016.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015. Theo quyết định này, Bộ TT&TT quyết định gia hạn thời gian sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011 -20-15 đến hết ngày 31-3-2016.

Theo quy định, Thẻ nhà báo 2011-2015 có giá trị sử dụng ghi trên thẻ đến hết ngày 31-12-2015. Việc cấp, đổi thẻ đã được bộ TT&TT hướng dẫn và thực hiện xong trước thời hạn này.

Tuy nhiên, Bộ TT&TT cho biết do hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 được các cơ quan báo chí gửi về Bộ chậm hơn hạn định nên phải có thêm thời gian để rà soát, kiểm tra và in tên, vào danh sách quản lý.

Được biết, Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 sẽ là thẻ nhựa, khác với thẻ trước đây là thẻ giấy./. 

M.Quang/tuoitre online

Chia sẻ bài viết