Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 18:29

Giai đoạn 2018 - 2020, Long An phấn đấu đưa 1.000 người xuất khẩu lao động

Chiều 11/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo về Đề án Xuất khẩu lao động (XKLĐ) giai đoạn 2018-2020 và đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì hội thảo

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Hoa Thanh Niên thông tin: Giai đoạn 2011-2017, toàn tỉnh có hơn 600 lao động làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh những kết quả đạt được, XKLĐ trên địa bàn tỉnh gặp khá nhiều khó khăn, số lượng lao động làm việc ở nước ngoài còn ít so với tiềm năng của tỉnh.

Đề án XKLĐ tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020 và đến năm 2025 được xây dựng với mục tiêu đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng - một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao ý thức kỷ luật cho người lao động, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, Long An đưa 1.000 người và từ năm 2021-2025, mỗi năm đưa 1.000 người đi XKLĐ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết