Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 18:18

Long An

Giải pháp nào hạn chế ô nhiễm môi trường?

Hiện nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Long An cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi tình trạng ô nhiễm môi trường do mùi hôi của rác, phân động vật và nạn ruồi.