Tiếng Việt | English

10/09/2019 - 17:07

Giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xê là đúng quy định pháp luật

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đối với bà Huỳnh Thị Xê liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đất đai được Chủ tịch UBND tỉnh trả lời là đúng quy định của pháp luật.

Đại diện bà Huỳnh Thị Xe tại cuộc đối thoại gần đây với ngành chức năng của tỉnh

Đại diện bà Huỳnh Thị Xe tại cuộc đối thoại gần đây với ngành chức năng của tỉnh

Ngày 20/5/2014, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1603 về việc thỏa thuận địa điểm để công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu đầu tư dự án Khu dân cư (KDC) Chợ Mới tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc. Đến ngày 26/12/2018, UBND huyện ban hành quyết định số 15611 về việc thu hồi 261,9m2 đất ở đô thị của bà Xê tại thị trấn Cần Giuộc để đầu tư xây dựng dự án KDC Chợ Mới. Cùng ngày, UBND huyện ban hành Quyết định số 15768 về việc bồi thường hơn 2,654 tỉ đồng cho bà Xê về thiệt hại giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ thuộc khu vực đất thu hồi.

Không đồng ý với diện tích, giá đất bồi thường theo quyết định trên nên bà Xê làm đơn khiếu nại. Bà Huỳnh Thị Xê cho rằng, giá đất bồi thường trong quyết định trên là thấp so với giá thị trường. Đồng thời, bà Xê còn yêu cầu cấp 1 nền tái định cư trong KDC Chợ Mới.

Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, Thanh tra huyện có báo cáo xác minh. Trên cơ sở đó, ngày 04/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc ban hành quyết định số 2575 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Xê. “Quyết định này đã bác đơn khiếu nại của bà Xê và giữ nguyên các quyết định đã ban hành, thông báo trước đó” - Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh thông tin.

Không đồng ý với trả lời này, bà Xê làm đơn khiếu nại lên tỉnh đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Cần Giuộc. Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đại diện được bà Xê ủy quyền trong tháng 8/2019, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương cho biết, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án KDC Chợ Mới thực hiện đúng theo Quyết định số 3127, ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án KDC Chợ Mới.

Trong khi đó, trường hợp của bà Xê đủ điều kiện được hỗ trợ 1 lô nền tái định cư bằng đất (được lựa chọn tại khu tái định cư Tân Kim mở rộng hoặc KDC Chợ Mới). Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án huyện Cần Giuộc, do bà Xê chưa nhận tiền bồi thường nên UBND huyện chưa giao lô nền tái định cư cho bà.

Từ những cơ sở pháp lý, kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần khẳng định và trả lời nội dung khiếu nại của bà Xê là không có cơ sở để xem xét. Bởi thực tế, Quyết định 2575, ngày 04/5/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc đối với bà Xê là đúng quy định pháp luật nên công nhận và giữ nguyên.

“Lý do bác đơn bởi diện tích thu hồi đất là đúng với diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá bồi thường, chế độ tái định cư được thực hiện theo đúng phương án được phê duyệt” - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết