Tiếng Việt | English

05/06/2020 - 16:34

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ cơ sở Tư Pháp tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc thành công vào ngày 05/6/2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 có 9 đồng chí. Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ sở đã phá