Tiếng Việt | English

26/02/2020 - 15:17

Giảm nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phải bám sát tình hình thực tế

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019 vào ngày 26/02.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Năm 2019, công tác lao động, người có công và xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động, đạt 108% kế hoạch; tuyển sinh đào tạo 24.700 lao động, đạt 110% kế hoạch. Bên cạnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 17 tỷ đồng, đạt 580% kế hoạch. Toàn tỉnh còn 1,52% hộ nghèo; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lao động, người có công và xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác  đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh; đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng thị trường lao động và nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp; giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo còn chậm; công tác quản lý đào tạo nghề chưa nhạy bén, thiếu trọng tâm, trọng điểm,...

Năm 2020, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội phấn đấu đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng 400 người; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động; hộ nghèo giảm 0,3% theo tiêu chí mới; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc dưới mọi hình thức,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong công tác lao động, người có công và xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh. Ông yêu cầu thời gian tới, ngành Lao động -Thương binh Xã hội phải theo dõi, quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục, trong đó phải đào tạo theo địa chỉ, gắn với đầu ra; đẩy mạnh việc đào tạo, giới thiệu lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường quan tâm, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh,... Đặc biệt, các cấp,  các ngành không được chạy theo thành tích về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề mà phải bám sát tình hình thực tế ở địa phương, từ đó có cách làm phù hợp, hiệu quả./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết