Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 15:12

Giám sát công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trong 3 ngày (từ 09-11/4/2019), Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương do chuyên viên chính Vụ Thống kê Dân số và Lao động (thuộc Tổng Cục Thống kê) - Nguyễn Văn Hưng làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Long An.

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa

Theo đó, đoàn đến giám sát, kiểm tra tại 3 huyện: Châu Thành, Mộc Hóa và Thạnh Hóa về thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin. Qua đó, nhằm bảo đảm kịp thời thực hiện các nhiệm vụ của tổng điều tra và hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình triển khai trên địa bàn.

Tổng số người tham gia cuộc tổng điều tra gần 3.000 người, trong đó số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 2.347 người. Toàn tỉnh có 474.703 hộ dân cư, tính đến thời điểm hiện nay, tiến độ điều tra đạt trên 63%.

Ông Nguyễn Văn Hưng đánh giá cao công tác triển khai điều tra của Ban Chỉ đạo các cấp. Ông đề nghị: “Các điều tra viên và tổ trưởng cần nêu cao trách nhiệm thu thập thông tin; rà soát danh sách bản kê, tránh trùng và sót hộ điều tra nhằm điều tra đúng, đủ đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc TĐT DS và nhà ở năm 2019”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết