Tiếng Việt | English

12/09/2017 - 16:27

Giám sát việc bố trí, trang bị, khai thác trang thiết bị y tế, thuốc điều trị bệnh

Ngày 12/9, Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng làm Trưởng đoàn đến giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí, trang bị, khai thác hiệu quả hoạt động các trang thiết bị y tế, thuốc điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Long An.


Việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trước đó, đoàn thực hiện giám sát tại các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh. Tại mỗi nơi đến, đoàn giám sát và tìm hiểu nhu cầu cần thiết các trang thiết bị (TTB) y tế phục vụ việc khám, chửa bệnh cho người dân; việc xây dựng kế hoạch, tờ trình lên cấp trên để mua sắm TTB y tế; hiệu quả sử dụng TTB y tế; thuận lợi, khó khăn thực hiện xã hội hóa các TTB y tế; số y, bác sĩ, cán bộ chuyên môn được đào tạo sử dụng các TTB.

Đoàn cũng giám sát về việc xây dựng kế hoạch hoặc tờ trình cấp trên mua thuốc điều trị bệnh tại các cơ sở y tế công lập; việc mua thuốc trong điều trị bệnh bằng hình thức nào và sử dụng có đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân không;…

Qua giám sát, đoàn ghi nhận thực trạng cùng những khó khăn trong việc sử dụng thuốc, TTB y tế trong khám, điều trị bệnh. Sau đó, đoàn trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết