Tiếng Việt | English

Danh sách các máy tính được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.