Tiếng Việt | English

Thông báo Tuyển sinh Công an nhân dân năm 2019

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2019, Công an tỉnh Long An thông báo tuyển sinh Công an nhân dân năm 2019 như sau: