Tiếng Việt | English

Những người “đưa đò” tận tụy - Bài 1: Không gì có thể ngăn được tình yêu nghề, mến trẻ

Nghề dạy học được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Bởi, những thầy giáo, cô giáo luôn yêu nghề, mến trẻ, dạy học bằng cả cái tâm và cống hiến hết sức mình vì học sinh thân yêu.