Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Đến nay, tổng số giáo viên công lập dôi dư: 26.750 người; số giáo viên công lập còn thiếu: 45.058 người.