Tiếng Việt | English

Sôi nổi Ngày hội Học sinh THPT năm 2020

Tại Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội học sinh THPT 2020.