Sáng ngời truyền thống Nhà giáo Việt Nam

Biết bao người “đưa đò” thầm lặng, từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn nối tiếp nhiệm vụ “trồng người”, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.