Tiếng Việt | English

Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia - Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, do UBND tỉnh tổ chức ngày 20/3/2018.