Trường Mẫu giáo Đức Hòa Thượng đón bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Đây là trường mẫu giáo thứ 8/29 của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia…