Tiếng Việt | English

Tân Thạnh: Trường học ven Quốc lộ nâng cao cảnh giác, bảo đảm an ninh trật tự

Nhằm đề phòng kẻ xấu trà trộn dụ dỗ, lôi kéo học sinh và trộm cắp tài sản, các trường học ven Quốc lộ trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự an toàn cho học sinh.