Tiếng Việt | English

Long An có 2 dự án đoạt giải cuộc thi Khoa học - kỹ thuật cấp Quốc gia

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018, khu vực phía Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Long An có 5 dự án dự thi, trong đó có 2 dự án đoạt giải.