Tiếng Việt | English

Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III.