Tiếng Việt | English

Yêu sao nghề báo

Dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng các bạn nhỏ của chúng ta đã có những định hướng cho tương lai và nghề báo là một trong những nghề được các bạn lựa chọn.