Vượt qua nỗi đau mất cha, cậu học trò nghèo vươn lên học tập xuất sắc

Vượt qua nỗi đau mất cha, cậu học trò nghèo Trần Quốc Trung đã vươn lên học tập xuất sắc, giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế...