Học giỏi là món quà tặng ngoại

Với Xuyên, những bông hoa điểm 10 chính là món quà ý nghĩa em dành tặng ngoại. Từ nhỏ, hai chị em Xuyên ở với ngoại để ba mẹ an tâm đi làm lo cho gia đình.