Kiến Tường: Họp mặt truyền thống cựu giáo viên và học sinh Trung học Kiến Tường

Ngày 19/02, Ban Liên lạc Hội Cựu giáo viên và học sinh Trung học Kiến Tường phối hợp với Hội Khuyến học thị xã tổ chức họp mặt truyền thống thường niên năm 2017.