Tiếng Việt | English

Long An: Trao học bổng và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ trao học bổng và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019.