Vinh danh 84 thủ khoa xuất sắc của TP. Hồ Chí Minh

Đây là những sinh viên thủ khoa đầu vào các trường đại học, cao đẳng và các cán bộ Đoàn – Hội là thủ khoa tốt nghiệp các trường.