Tiếng Việt | English

Hội Khuyến học Long An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội Khuyến học tỉnh Long An vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì sau 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh 1998-2018.