Tiếng Việt | English

Cô học trò yêu thích văn

"Điểm thú vị và đặc biệt nhất của môn Văn mang đến cho học sinh có lẽ là thông qua những bài văn, chúng ta được thể hiện cái tôi và tự do nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình"...