Tiếng Việt | English

Cần Đước: Điểm sáng về xây dựng xã hội học tập

Xây dựng xã hội học tập, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu ai cũng được học hành, học thường xuyên, học suốt đời.