Tiếng Việt | English

Cần Đước: Sơ kết 2 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An sơ kết 2 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.