Tiếng Việt | English

Vượt khó học giỏi

Vượt qua khó khăn, em Nguyễn Quốc Thắng - học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tân Trụ), luôn nỗ lực học tập tốt, xứng đáng là tấm gương học sinh nghèo hiếu học.