Tiếng Việt | English

Chung tay tiếp sức học sinh đến trường

Chuẩn bị bước vào năm học 2019-2020, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh Long An chung tay vận động nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến trường.