Tiếng Việt | English

Tất cả vì một kỳ thi an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, mọi phương án, kế hoạch phải chu toàn, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn về chuyên môn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.