Tiếng Việt | English

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2018?

Các trường quân đội chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 5% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 3% tổng chỉ tiêu.