Những lưu ý về kỹ thuật khi đăng ký thi và làm bài thi ​THPT 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.