Trường Tiểu học Bàu Công giáo dục toàn diện cho học sinh

Trường Tiểu học Bàu Công (xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) duy trì tốt chất lượng 5 tiêu chí, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.