Khoảng 1.000 sinh viên tham gia cuộc thi lập trình trên máy tính

Các trường đại học có thể sử dụng kết quả cuộc thi để tham khảo đánh giá năng lực lập trình phần mềm của sinh viên.