Tiếng Việt | English

Công bố tiêu chuẩn mới chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn mới chức danh giáo sư, phó giáo sư.