Trường Tiểu học Bình Hòa Nam tổ chức “Ngày đọc sách”

Ngày 9/1, Trường Tiểu học Bình Hòa Nam tổ chức “Ngày đọc sách” dành cho học sinh của trường. Ngoài thầy và trò của trường còn có sự tham gia của đại diện 14 trường tiểu học trong huyện.