Thi THPT Quốc gia 2017: Đường dây nóng 0436231285 và 0923006757

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ từ ngày 20/6 đến hết ngày 06/7.