Tiếng Việt | English

Đúng ngành nghề - sáng tương lai

Ngày 25/12, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Long An và Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp tổ chức Chương trình Hướng nghiệp Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ XI, năm học 2018-2019.