Các trường lọc ảo chuẩn bị công bố điểm trúng tuyển đại học 2017

Trong chiều 26/7, các trường đại học thuộc nhóm xét tuyển phía Nam tiến hành tải dữ liệu về và tự phân tích.